BESÖK HOS JONAS LINDHOLM

Banner

GUSTAVSBERGS PORSLINSFABRIK FÅR NYTT LIV

I Gustavsbergs porslinsfabriks före detta lokaler i Gustavsberg på Värmdö utanför Stockholm har Jonas Lindholm sin ateljé och studio. Jonas flyttade in 1994 och var en av de första fristående keramikerna att flytta in i lokalerna efter att porslinsfabriken börjat minska sin produktion på platsen. Antalet ateljéer har successivt ökat allteftersom porslinsfabriken dragit ned på sin produktion. Numera producerar fabriken endast hushållsporslin i mindre omfattning. Antalet ateljéer har istället ökat kraftigt och idag finns här över 90 aktiva keramiker och konstnärer. 

Banner
Banner
Banner

ETT RIKTIGT HANTVERK  


Att tillverka ett bruksföremål i keramik är ett arbete i flera steg. De flesta av Jonas produkter framställs genom gjutning. Första steget i denna process är att tillverka en gjutform. Jonas modellerar först fram hur han tänkt sig att den slutliga produkten ska se ut och gjuter därefter en gipsform utifrån denna modell. Inte sällan består en produkt av flera komponenter, som då behöver varsin gipsform, vilka efter gjutning fogas samman. Den flytande stengodsleran blandas för hand, silas och hälls i gipsformen. Efter att ett lager med lera har stelnat i gipsformen töms formen på den fortfarande flytande leran. När leran som är kvar har stelnat helt öppnas formen och produkten plockas ut. Därefter ges den en lätt putsning med svamp eller fin stålull. Nästa steg är s k skröjbränning, en process där leran bränns för att bli mindre spröd och lättare att hantera. Godset placeras under ca 10 – 12 timmar i en skröjugn där värmen långsamt höjs och till slut når en topptemperatur på ca 920o C. Sista steget är glasyrbränning där produkten doppas i glasyr varefter den återigen åker in i ugn tills glasyren smälter. Temperaturen vid glasyrbränning når ca 1200o C. Även här är godset kvar i 10 - 12 timmar. När ugnen kallnat plockas de färdiga produkterna ut och är sen klara för försäljning!

Banner
Banner

x

PRODUKTER FRÅN JONAS LINDHOLM