Banner

I NORRA HÄLSINGLANDS SKOGAR MELLAN GNARP OCH BERGSJÖ I BYN GRÄNSFORS LEVER DEN TRADITIONELLA KRUKMAKARTRADITIONEN VIDARE OCH ÅLDRIGA METODER ANVÄNDS FORTFARANDE PÅ SAMMA SÄTT OCH MED SAMMA LOKALA LERA SOM DÅ CARL JOHAN BERGSTRÖM ETABLERADE VERKSAMHETEN 1908.

FYRA GENERATIONER SENARE ÄR GRÄNSFORS BLOMKRUKSFABRIK EN SMÅINDUSTRI SOM FORTFARANDE TILLVERKAR GLASERADE HUSHÅLLSKÄRL ENLIGT GAMLA OCH VÄL BEPRÖVADE METODER. SMÅINDUSTRIER UTVECKLADES I BÖRJAN AV 1900-TALET OCH FICK SÅ SMÅNINGOM HÅRD KONKURRENS AV PORSLINSFABRIKER, BLECKKÄRLSTILLVERKARE OCH AV DEN MODERNA KONSERVERINGSAPPARATEN. KONSEKVENSEN FÖR DE FORTFARANDE AKTIVA OCH LIVSSTARKA KRUKMAKARNA VAR ATT VÄLJA EN NY MÅLGRUPP FÖR SINA PRODUKTER.

TILLVERKNING AV BLOMKRUKOR RITADES TILL VERKSAMMA INOM BLOMSTERNÄRINGEN OCH TILL HUSHÅLLEN. FLERTALET TILLVERKARE STÄLLDE OM SIN PRODUKTION OCH AV ETT TJUGOTAL TILLVERKARE FINNS IDAG ENDAST GRÄNSFORS BLOMKRUKSFABRIK OCH EN TILL KVAR.

ÄKTA HANTVERKSMÄSSIGT TILLVERKADE LERGODSPRODUKTER HAR DE SENASTE ÅREN FÅTT ETT MARKANT UPPSVING OCH EFTERFRÅGAN ÄR FRÅN TID TILL ANNAN STÖRRE ÄN TILLGÅNGEN. ÄGARNA UTVIDGAR OCH UTVECKLAR STÄNDIGT VERKSAMHETEN FÖR ATT MÖTA DET ÖKADE BEHOVET AV GRÄNSFORS BLOMKRUKSFABRIKS MYCKET VARKA OCH FUNKTIONELLA PRODUKTER.

Banner

Adess: Gränsfors 375, 820 70 Bergsjö — Foto: Sebastian Bergström

 

 

Produkter från Gränsfors Krukfabrik