Banner

BESÖK HOS SKRUF GLASBRUK

SKRUF GLASBRUK I SÖDRA SMÅLAND RÄKNAS SOM EN DEL AV DET SVENSKA GLASRIKET.
TILL GLASRIKET RÄKNAS ÄVEN ORREFORS, KOSTA BODA SAMT YTTLIGARE ETT DUSSINTAL HYTTOR, AV VILKA MÅNGA
UNDER MITTEN AV 1900-TALET SKÖRDADE BETYDANDE INTERNATIONELLA FÖRSÄLJNINGSFRAMGÅNGAR.
Banner

IDAG RÅDER DOCK HELT ANDRA FÖRUTSÄTTNINGAR BERÄTTAR SKRUFS VD KENT ELM, SOM UNDER 20 ÅR ARBETADE I PRODUKTIONEN MEN SOM NU STYR GLASHYTTAN I SKRUF. DE FLESTA AKTÖRERNA HAR ANTINGEN LAGT NED PRODUKTIONEN ELLER FLYTTAT DEN TILL ÖSTEUROPA OCH ASIEN. SKRUF HAR DOCK MED EN DÅRES ENVISHET FORTSATT ATT TILLVERKA ALLT GLAS I DEN EGNA HYTTAN I SMÅLAND. EFTER MÅNGA TUFFA ÅR HAR FÖRETAGET VIND I SEGLEN. 

Banner

FRAMGÅNGARNA BEROR PÅ EN KOMBINATION AV ATT FLER UPPTÄCKT VÄRDET AV LOKALT OCH HANTVERKSMÄSSIGT PRODUCERADE PRODUKTER, SAMT ATT FÖRETAGET INLETT SAMARBETEN MED EN NY GENERATION GLASFORMGIVARE DÄR CARINA SETH ANDERSSON ÄR DEN MEST BETYDELSEFULLA. TILL DE MODERNA KLASSIKERNA FORMGIVNA AV CARINA SETH ANDERSSON HÖR BLAND ANNAT DEN STÅTLIGA PALLO-VASEN SAMT DE ELEGANTA TOKYO-VASERNA.

Banner
Banner

PRODUKTER FRÅN SKRUF GLASBRUK